התגוננות מגניבות באמצעות כספות בעסק ובבית

על כולנו להתגונן מפני פריצות וגניבות, ועל כן מומלץ לכל בית עסק או אדם עם רכוש רב ובעל ערך לרכוש כספות איכותיות, אותן נבחר על פי מספר פרמטרים בהם: עובי דופן הכספת, עיגון הכספת לקיר וגם לרצפה, דלת שקועה (כך שלא יהיה ניתן להחדיר לום פנימה ולפרוץ את הכספת באמצעותו), סוג המנוע (מומלץ לרכוש כספת עם מנוע חשמלי) ואמצעי הנעילה (כדאי שיהיו גם דיגיטליים וגם מכניים). אך מה קורה אם בכל זאת פרצו את הכספת? אז הגיע הזמן לפנות לחברת הביטוח, בה ביטחנו את הבית או העסק.

כספות לבית ולעסק

על הונאות הביטוח והשימוש בעורכי דין וחוקרים פרטיים

מי מאיתנו לא נזקק לשירותיה של חברת הביטוח? אנו נדרשים לבטח את הרכב, לבטח את הבית, לבטח את המשכנתא ועוד. היקפן של הונאות הביטוח בישראל גדול, והסיבות לכך מגוונות – החל מקשיים כלכליים וכלה בהידרדרות מוסרית של החברה הישראלית. כתוצאה מהיקפיה הגדולים של התופעה, נדרשות חברות הביטוח להיעזר בשירותיהם של עורכי דין ושל חוקרים פרטיים.

 

מקרה של פריצה או גניבה של כספת

כאשר מוגשת לחברת הביטוח תביעה על פריצת כספת או על גניבה, ועולה החשד כי התלונה כוזבת, תפנה חברת הביטוח את התביעה לטיפולו של עורך דין, אשר ייעזר בשירותיו של חוקר פרטי לבדיקת אמיתות טענותיו של התובע. על חברת הביטוח מוטל נטל ההוכחה שהתביעה כוזבת, ולכן היא נזקקת לשירותיו של חוקר פרטי. החוקר יעשה את כל שביכולתו על מנת לברר את אמיתות טענות התובע, ואם ימצא הוכחות להונאה – תהיה זו עילה לדחיית התביעה על ידי חברת הביטוח.

 

כיצד מתבצעים ניסיונות ההונאה

במקרים של ביטוח רכוש וגניבות, ההונאה יכולה להתבטא בניפוח הנזק הכספי שנגרם. זאת אומרת, שאכן היה אירוע פריצה וגניבה, אך ערך הרכוש הגנוב קטן מהערך שהגיש התובע לחברת הביטוח. קיימים גם מקרים בהם הפריצה מבוימת, אך רוב ניסיונות ההונאה במקרה של ביטוח גניבות מתרחשים כאשר אכן הייתה פריצה.

 

על מי משפיע היקף התופעה

למרבית הצער, היקפן הגדול של הונאות הביטוח משפיע על כולנו, שכן הוא גורם לעליית הפרמיות אותן אנו משלמים לחברות הביטוח. כך, ככל שהתופעה גוברת – הציבור הרחב נאלץ לשלם יותר. זאת אומרת, שאם השכן או החבר שלכם מתרברב על כך שהונה את חברת הביטוח ושהצליח לקבל ממנה כספים שלא היו מגיעים לו, הוא בעקיפין שדד את הכסף הזה מכם. עלות ההונאה מתבטאת גם בגובה הפיצויים המשולמים לחינם, וגם בהוצאה הכספית של חברות הביטוח בהעסקת עורך דין וכן חוקר פרטי, לטיפול בתלונה כוזבת. נזק נוסף שנגרם למבוטחים כתוצאה מהונאות הביטוח המרובות, הוא יחסן הספקני מראש של חברות הביטוח לתביעות המוגשות. כך מתייחסות חברות הביטוח למבוטחים תמימים, אשר אכן נגנב רכושם, כאילו באו להונות אותן, וכל תהליך קבלת הפיצוי הכספי המגיע לך נהיה ארוך ומסורבל.

 

לסיכום

חברה אנושית מבוססת על הסכמות ועל נורמות, אותן אנו מקבלים כמובנות מאליהן. כאשר הנורמות משתבשות, מהלכם התקין של החיים משתבש עמן. הנורמה הרווחת בינינו כאילו זה בסדר להונות את חברת הביטוח, פוגעת בסופו של דבר בכל אחד מאיתנו. משרדי חקירות המועסקים על ידי חברות הביטוח ידעו להעיד על היקפיה הגדולים של תופעת הונאות הביטוח, והתמונה המתקבלת אינה מחמיאה לנו כציבור. עלויות החקירות אותן מבצעים חוקרים פרטיים, כמו גם עלויות עורכי הדין, מביאות בסופו של דבר לעליית פרמיות הביטוח אותן משלם כל אחד מאתנו. כך מתגלגל לו כדור השלג על מדרון אינסופי, כשהנפגעים הישירים ממנו הם האזרחים התמימים.

 

 

על כולנו להתגונן מפני פריצות וגניבות, ועל כן מומלץ לכל בית עסק או אדם עם רכוש רב ובעל ערך לרכוש כספות איכותיות, אותן נבחר על פי מספר פרמטרים בהם: עובי דופן הכספת, עיגון הכספת לקיר וגם לרצפה, דלת שקועה (כך שלא יהיה ניתן להחדיר לום פנימה ולפרוץ את הכספת באמצעותו), סוג המנוע (מומלץ לרכוש כספת עם מנוע חשמלי) ואמצעי הנעילה (כדאי שיהיו גם דיגיטליים וגם מכניים). אך מה קורה אם בכל זאת פרצו את הכספת? אז הגיע הזמן לפנות לחברת הביטוח, בה ביטחנו את הבית או העסק. כספות לבית ולעסק

על הונאות הביטוח והשימוש בעורכי דין וחוקרים פרטיים

מי מאיתנו לא נזקק לשירותיה של חברת הביטוח? אנו נדרשים לבטח את הרכב, לבטח את הבית, לבטח את המשכנתא ועוד. היקפן של הונאות הביטוח בישראל גדול, והסיבות לכך מגוונות – החל מקשיים כלכליים וכלה בהידרדרות מוסרית של החברה הישראלית. כתוצאה מהיקפיה הגדולים של התופעה, נדרשות חברות הביטוח להיעזר בשירותיהם של עורכי דין ושל חוקרים פרטיים.  

מקרה של פריצה או גניבה של כספת

כאשר מוגשת לחברת הביטוח תביעה על פריצת כספת או על גניבה, ועולה החשד כי התלונה כוזבת, תפנה חברת הביטוח את התביעה לטיפולו של עורך דין, אשר ייעזר בשירותיו של חוקר פרטי לבדיקת אמיתות טענותיו של התובע. על חברת הביטוח מוטל נטל ההוכחה שהתביעה כוזבת, ולכן היא נזקקת לשירותיו של חוקר פרטי. החוקר יעשה את כל שביכולתו על מנת לברר את אמיתות טענות התובע, ואם ימצא הוכחות להונאה – תהיה זו עילה לדחיית התביעה על ידי חברת הביטוח.  

כיצד מתבצעים ניסיונות ההונאה

במקרים של ביטוח רכוש וגניבות, ההונאה יכולה להתבטא בניפוח הנזק הכספי שנגרם. זאת אומרת, שאכן היה אירוע פריצה וגניבה, אך ערך הרכוש הגנוב קטן מהערך שהגיש התובע לחברת הביטוח. קיימים גם מקרים בהם הפריצה מבוימת, אך רוב ניסיונות ההונאה במקרה של ביטוח גניבות מתרחשים כאשר אכן הייתה פריצה.  

על מי משפיע היקף התופעה

למרבית הצער, היקפן הגדול של הונאות הביטוח משפיע על כולנו, שכן הוא גורם לעליית הפרמיות אותן אנו משלמים לחברות הביטוח. כך, ככל שהתופעה גוברת – הציבור הרחב נאלץ לשלם יותר. זאת אומרת, שאם השכן או החבר שלכם מתרברב על כך שהונה את חברת הביטוח ושהצליח לקבל ממנה כספים שלא היו מגיעים לו, הוא בעקיפין שדד את הכסף הזה מכם. עלות ההונאה מתבטאת גם בגובה הפיצויים המשולמים לחינם, וגם בהוצאה הכספית של חברות הביטוח בהעסקת עורך דין וכן חוקר פרטי, לטיפול בתלונה כוזבת. נזק נוסף שנגרם למבוטחים כתוצאה מהונאות הביטוח המרובות, הוא יחסן הספקני מראש של חברות הביטוח לתביעות המוגשות. כך מתייחסות חברות הביטוח למבוטחים תמימים, אשר אכן נגנב רכושם, כאילו באו להונות אותן, וכל תהליך קבלת הפיצוי הכספי המגיע לך נהיה ארוך ומסורבל.  

לסיכום

חברה אנושית מבוססת על הסכמות ועל נורמות, אותן אנו מקבלים כמובנות מאליהן. כאשר הנורמות משתבשות, מהלכם התקין של החיים משתבש עמן. הנורמה הרווחת בינינו כאילו זה בסדר להונות את חברת הביטוח, פוגעת בסופו של דבר בכל אחד מאיתנו. משרדי חקירות המועסקים על ידי חברות הביטוח ידעו להעיד על היקפיה הגדולים של תופעת הונאות הביטוח, והתמונה המתקבלת אינה מחמיאה לנו כציבור. עלויות החקירות אותן מבצעים חוקרים פרטיים, כמו גם עלויות עורכי הדין, מביאות בסופו של דבר לעליית פרמיות הביטוח אותן משלם כל אחד מאתנו. כך מתגלגל לו כדור השלג על מדרון אינסופי, כשהנפגעים הישירים ממנו הם האזרחים התמימים.