בית בריח שקוע

גומחה בגוף הכספת המשמשת כ"בית" הבריח בעת נעילת הבריחים. בעת הנעילה "נמתחים" הבריחים מתוך הדלת, כל אחד אל תוך גומחה משלו וכך למעשה מתבצעת הנעילה. להבדיל מבריחים הננעלים מאחורי שפה העשויה פח פלדה.

כספת למכירה
גומחה בגוף הכספת המשמשת כ"בית" הבריח בעת נעילת הבריחים. בעת הנעילה "נמתחים" הבריחים מתוך הדלת, כל אחד אל תוך גומחה משלו וכך למעשה מתבצעת הנעילה. להבדיל מבריחים הננעלים מאחורי שפה העשויה פח פלדה. כספת למכירה