חדר אוצר

חדר, בדרך כלל בבנק, שנועד להגן על פריטים יקרי ערך נגד גנבה. חדרי אוצר נקראים לפעמים גם חדרי כספות מכיוון שלרוב יאוחסנו בחדרים אלו כספות אישיות לשימוש לקוחות הבנק. חברת ISM מגן גולדמן בעלת ניסיון של 100 שנים בבניית חדרי ביטחון, חדרי אוצר וקירות של כספות אישיות לחדרי כספות עבור כלל מערכת הבנקאות בישראל.

חדר כספות
חדר, בדרך כלל בבנק, שנועד להגן על פריטים יקרי ערך נגד גנבה. חדרי אוצר נקראים לפעמים גם חדרי כספות מכיוון שלרוב יאוחסנו בחדרים אלו כספות אישיות לשימוש לקוחות הבנק. חברת ISM מגן גולדמן בעלת ניסיון של 100 שנים בבניית חדרי ביטחון, חדרי אוצר וקירות של כספות אישיות לחדרי כספות עבור כלל מערכת הבנקאות בישראל. חדר כספות