יעקב גולדמן

מייסד חברת ISM מגן גולדמן בשנת 1914. מראשי הישוב בארץ ואחד ממייסדי תעשיית הפלדה בישראל. הקים את חברת 'מפעלי מגן' שייצרה קופות ברזל וכספות שנפוצו ברחבי המזרח התיכון. בהמשך ייצר ובנה חדרי אוצר משוריינים ברוב הבנקים בארץ וכמו-כן בארצות המזרח התיכון כגון מצרים ופרס.

מייסד חברת ISM מגן גולדמן בשנת 1914. מראשי הישוב בארץ ואחד ממייסדי תעשיית הפלדה בישראל. הקים את חברת 'מפעלי מגן' שייצרה קופות ברזל וכספות שנפוצו ברחבי המזרח התיכון. בהמשך ייצר ובנה חדרי אוצר משוריינים ברוב הבנקים בארץ וכמו-כן בארצות המזרח התיכון כגון מצרים ופרס.