יציקה מונוליטית

יציקה של חומר מסויים העשוייה מקשה אחת. יציקות מסוג זה מעניקות חוזק רב ועמידות גבוהה מפני פריצה. כמו-כן, יציקות מסוג זה שומרות על עמידות מבנה הכספת לאורך שנים רבות ומונעות עיוותים במבנה. כל הכספות של ISM מגן גולדמן בנויות בשיטת היציקה מונוליטית.

כספות
יציקה של חומר מסויים העשוייה מקשה אחת. יציקות מסוג זה מעניקות חוזק רב ועמידות גבוהה מפני פריצה. כמו-כן, יציקות מסוג זה שומרות על עמידות מבנה הכספת לאורך שנים רבות ומונעות עיוותים במבנה. כל הכספות של ISM מגן גולדמן בנויות בשיטת היציקה מונוליטית. כספות