מלכודות הגנה

אחד מהמנגנונים השונים שנועדו לשמור על כספת נעולה בעת ניסיון פריצה. ישנם שני סוגים בסיסיים של מלכודות: מנעול הדק פנימי המובנה בתוך המנעול העיקרי. מלכודת חיצונית שהיא מנגנון נפרד המותקן בכספת. הכספות המיוצרות ע"י ISM מגן גולדמן מוגנות באמצעות מלכודות זכוכית מתוחכמות.

מפתח לכספת
אחד מהמנגנונים השונים שנועדו לשמור על כספת נעולה בעת ניסיון פריצה. ישנם שני סוגים בסיסיים של מלכודות: מנעול הדק פנימי המובנה בתוך המנעול העיקרי. מלכודת חיצונית שהיא מנגנון נפרד המותקן בכספת. הכספות המיוצרות ע"י ISM מגן גולדמן מוגנות באמצעות מלכודות זכוכית מתוחכמות. מפתח לכספת