מנעול צרופים (מנעול קומבינציה)

מנעולים מכאניים או אלקטרוניים הנפתחים ונסגרים ע"י סיבוב חוגה או קבוצה של חוגות המסומנות מספרים או הקלדה של סדרת מספרים או אותיות דרך רצף מסוים.

כספת ביתית לנשק
מנעולים מכאניים או אלקטרוניים הנפתחים ונסגרים ע"י סיבוב חוגה או קבוצה של חוגות המסומנות מספרים או הקלדה של סדרת מספרים או אותיות דרך רצף מסוים. כספת ביתית לנשק