משטרת ישראל – תקן לכספות

תקן זה מתחלק לשני תחומים: נשק וסמים.
תקן משטרת ישראל עבור כספות לאחסנת נשקים מיועד בעיקר לחברות אבטחה ושמירה ולבעלי רשיונות נשק. התקן מגדיר מפרט כספות עבור הכספות הנדרשות בהתאם לכמות כלי הנשק לאיחסון. תקן משטרת ישראל עבור כספות לאחסנת סמים ותרופות מיועד בעיקר לחברות תרופות, מעבדות, בתי מרקחת וכו'. התקן מגדיר מפרט כספות עבור אחסנת סמים. הכספות המיוצרות ע"י ISM מגן גולדמן מסופקות עם אישור יצרן המעיד על סוג הכספת והתאמתה למפרט התקן של משטרת ישראל.

כספת מומלצת

תקן זה מתחלק לשני תחומים: נשק וסמים. תקן משטרת ישראל עבור כספות לאחסנת נשקים מיועד בעיקר לחברות אבטחה ושמירה ולבעלי רשיונות נשק. התקן מגדיר מפרט כספות עבור הכספות הנדרשות בהתאם לכמות כלי הנשק לאיחסון. תקן משטרת ישראל עבור כספות לאחסנת סמים ותרופות מיועד בעיקר לחברות תרופות, מעבדות, בתי מרקחת וכו'. התקן מגדיר מפרט כספות עבור אחסנת סמים. הכספות המיוצרות ע"י ISM מגן גולדמן מסופקות עם אישור יצרן המעיד על סוג הכספת והתאמתה למפרט התקן של משטרת ישראל.

כספת מומלצת