משרד הביטחון – תקן לכספות

תקן זה הינו עבור גורמים העובדים מול משרד הביטחון, הנדרשים לאחסן חומרים בעלי רמות סיווג שונות. התקן מגדיר מפרט כספות עבור כל אחת מרמות הסיווג: שמור, סודי, סודי ביותר.
ISM מגן גולדמן הינה ספק כספות המאושר ע"י משרד הביטחון. הכספות מסופקות עם אישור יצרן המעיד על סוג הכספת ורמת הסיווג לפי מפרט התקן.

כספת
תקן זה הינו עבור גורמים העובדים מול משרד הביטחון, הנדרשים לאחסן חומרים בעלי רמות סיווג שונות. התקן מגדיר מפרט כספות עבור כל אחת מרמות הסיווג: שמור, סודי, סודי ביותר. ISM מגן גולדמן הינה ספק כספות המאושר ע"י משרד הביטחון. הכספות מסופקות עם אישור יצרן המעיד על סוג הכספת ורמת הסיווג לפי מפרט התקן. כספת