רמת הגנה לכספות

רמת ההגנה של הכספת מתייחסת בדרך כלל לעמידות הכספת בפני פריצה, לסוג הכלים המשמשים לפריצה ולכמות הזמן הנדרשת על מנת לחדור דרך גוף או דלת הכספת. התקנים השונים הקיימים בעולם לבחינת תקינה ודרוג של כספות מפרטים את שני המשתנים הנזכרים לעיל.

כספות
רמת ההגנה של הכספת מתייחסת בדרך כלל לעמידות הכספת בפני פריצה, לסוג הכלים המשמשים לפריצה ולכמות הזמן הנדרשת על מנת לחדור דרך גוף או דלת הכספת. התקנים השונים הקיימים בעולם לבחינת תקינה ודרוג של כספות מפרטים את שני המשתנים הנזכרים לעיל. כספות