תקנים לכספות

התקנים השונים הקיימים בעולם לבחינת תקינה ודרוג של כספות מפרטים, מגדירים ומדרגים את רמת ההגנה ועמידות הכספת בפני פריצה תוך התייחסות לשני משתנים: כלי העבודה המשמשים לביצוע הפריצה לכספת וכמות הזמן בה עמדה הכספת בפני ההתקפה עליה. לחברת I.S.M מגן גולדמן כספות בתקנים אמריקאים ואירופאים המחמירים ביותר והיא חברת הכספות היחידה בעולם המאושרת לייצר כספות בתקן האמריקאי הגבוה ביותר.

כספות
התקנים השונים הקיימים בעולם לבחינת תקינה ודרוג של כספות מפרטים, מגדירים ומדרגים את רמת ההגנה ועמידות הכספת בפני פריצה תוך התייחסות לשני משתנים: כלי העבודה המשמשים לביצוע הפריצה לכספת וכמות הזמן בה עמדה הכספת בפני ההתקפה עליה. לחברת I.S.M מגן גולדמן כספות בתקנים אמריקאים ואירופאים המחמירים ביותר והיא חברת הכספות היחידה בעולם המאושרת לייצר כספות בתקן האמריקאי הגבוה ביותר. כספות